روزیاتو: چرا گربه ها از دیدن خیار در پشت سر خود این همه وحشت می کنند؟ [تماشا کنید]

اگر در شبکه های اجتماعی و یوتوب یک جستجوی ساده صورت دهید در آنها می توانید ویدیوهای متعددی را ببینید که واکنش عجیب و شدید گربه ها نسبت به میوه خیار به تصویر کشیده شده است. این حیوان معمولاً در رو به رویی با میوه مورد بحث به یکباره هراسان گشته و بسیار سریع می گریزد.

اما علت چیست و چرا در شرایطی که اشاره کردیم چنین رفتاری از گربه ها سر می زند؟ روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به همین مسئله پرداخته و اگر تمایل دارید در این رابطه بیشتر بدانید توصیه می کنیم سری به مطلب مذکور زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا گربه ها از دیدن خیار در پشت سر خود این همه وحشت می کنند؟ [تماشا کنید]