روزیاتو: چرا کت و شلوارهای دونالد ترامپ با اینکه هزاران دلار قیمت دارند، ارزان و بدفرم دیده می شوند

به باور بسیاری دونالد ترامپ، یکی از شانس های اصلی تصاحب مقام ریاست جمهوری آمریکا، علیرغم اینکه از برندهای معتبر و گرانقیمت اقدام به تهیه لباس می کند ولی چندان شیک پوش به نظر نمی رسد و ظاهرش آنطوری که باید در رسانه ها جلوه نمی کند. اما علت این امر چیست؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به همین موضوع پرداخته و اگر برای شما نیز پرسشی مشابه پیش آمده توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا کت و شلوارهای دونالد ترامپ با اینکه هزاران دلار قیمت دارند، ارزان و بدفرم دیده می شوند

به باور بسیاری دونالد ترامپ، یکی از شانس های اصلی تصاحب مقام ریاست جمهوری آمریکا، علیرغم اینکه از برندهای معتبر و گرانقیمت اقدام به تهیه لباس می کند ولی چندان شیک پوش به نظر نمی رسد و ظاهرش آنطوری که باید در رسانه ها جلوه نمی کند. اما علت این امر چیست؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به همین موضوع پرداخته و اگر برای شما نیز پرسشی مشابه پیش آمده توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا کت و شلوارهای دونالد ترامپ با اینکه هزاران دلار قیمت دارند، ارزان و بدفرم دیده می شوند