روزیاتو: وقتی یک تخم مرغ را در آب جوش می پزیم درونش چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید وقتی یک تخم مرغ را برای اینکه بپزد در آب جوش رها می کنید در درون آن چه اتفاقاتی رخ می دهد تا آماده ی خوردن شود؟ روزیاتو امروز در ویدئویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله پرداخته و چنانچه تمایل دارید پاسخ پرسش پیش تر مطرح شده را بدانید از شما دعوت به عمل می آوریم سری به این مطلب جالب بزنید و آن را مشاهده کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: وقتی یک تخم مرغ را در آب جوش می پزیم درونش چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید وقتی یک تخم مرغ را برای اینکه بپزد در آب جوش رها می کنید در درون آن چه اتفاقاتی رخ می دهد تا آماده ی خوردن شود؟ روزیاتو امروز در ویدئویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله پرداخته و چنانچه تمایل دارید پاسخ پرسش پیش تر مطرح شده را بدانید از شما دعوت به عمل می آوریم سری به این مطلب جالب بزنید و آن را مشاهده کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: وقتی یک تخم مرغ را در آب جوش می پزیم درونش چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]