روزیاتو: همه آنچه غیر آمریکایی ها باید در مورد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدانند

انتخابات ایالات متحده در آستانه برگزاری است و تقریباً بسیاری از رسانه ها توجه خودشان را معطوف این رویداد کرده اند. اما آیا تا به حال این پرسش برای شما پیش آمده که در این انتخابات چه کسانی می توانند نامزد شوند؟ فرآیند برگزیده شدن رئیس جمهور و شمارش آرا چگونه است؟ رای گیری چگونه صورت می پذیرد؟ و…

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به جزئیات اجرایی و نحوه برگزاری رویداد مذکور پرداخته و چنانچه برای شما نیز سئوالاتی مانند آنچه در بالا آمده مطرح است از شما دعوت به عمل می آوریم تا سری به این مطلب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: همه آنچه غیر آمریکایی ها باید در مورد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدانند

انتخابات ایالات متحده در آستانه برگزاری است و تقریباً بسیاری از رسانه ها توجه خودشان را معطوف این رویداد کرده اند. اما آیا تا به حال این پرسش برای شما پیش آمده که در این انتخابات چه کسانی می توانند نامزد شوند؟ فرآیند برگزیده شدن رئیس جمهور و شمارش آرا چگونه است؟ رای گیری چگونه صورت می پذیرد؟ و…

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به جزئیات اجرایی و نحوه برگزاری رویداد مذکور پرداخته و چنانچه برای شما نیز سئوالاتی مانند آنچه در بالا آمده مطرح است از شما دعوت به عمل می آوریم تا سری به این مطلب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: همه آنچه غیر آمریکایی ها باید در مورد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدانند