روزیاتو: نگاهی به چهره ۱۹ ستاره مشهور هالیوود در نخستین فیلمی که بازی کرده اند

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به چهره برخی از ستاره های مشهورتر هالیوود در هنگامی که اولین نقش خود را ایفا می کرده اند و هنوز افراد چندانی از آنها و آینده پیش رویشان اطلاعی نداشته اند.

اگر تمایل دارید این تصاویر خاطره انگیز را مرور نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به چهره ۱۹ ستاره مشهور هالیوود در نخستین فیلمی که بازی کرده اند