روزیاتو: نگاهی به پروژه های نظامی ناکام روسیه که به شکلی ناخوشایند شکست خوردند

شکی نیست که روسیه یکی از مقتدرترین کشورها از نظر نظامی محسوب می شود و ارتشی توانمند را در اختیار دارد، اما رسیدن به چنین نقطه ای بدون آزمون و خطا و تجربه ی شکست هرگز امکان پذیر نیست.

در همین راستا روزیاتو نگاهی داشته به برخی از پروژهای نظامی ناکام روسیه که به شکلی ناخوشایند به سر منزل مقصود نرسیدند و تنها برای مسئولان مربوطه شان خجالت زدگی را به همراه آوردند. اگر می خواهید در مورد این پروژه ها و علل شکست شان آگاهی بیشتری کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به پروژه های نظامی ناکام روسیه که به شکلی ناخوشایند شکست خوردند