روزیاتو: نگاهی به درون هواپیمای شخصی ۱۰۰ میلیون دلاری دونالد ترامپ

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود نگاهی داشته به درون هواپیمای شخصی ۱۰۰ میلیون دلاری رئیس جمهوری اخیراً برگزیده شده ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، که همواره رسانه ها توجه ویژه ای به آن داشته اند.

اگر می خواهید از جزئیات این هواپیما بیشتر و بهتر آگاه شوید توصیه می کنیم به این مطلب مصور سر زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به درون هواپیمای شخصی ۱۰۰ میلیون دلاری دونالد ترامپ

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود نگاهی داشته به درون هواپیمای شخصی ۱۰۰ میلیون دلاری رئیس جمهوری اخیراً برگزیده شده ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، که همواره رسانه ها توجه ویژه ای به آن داشته اند.

اگر می خواهید از جزئیات این هواپیما بیشتر و بهتر آگاه شوید توصیه می کنیم به این مطلب مصور سر زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به درون هواپیمای شخصی ۱۰۰ میلیون دلاری دونالد ترامپ