روزیاتو: نگاهی به تونل های زیر زمینی که داعش در نبرد موصل از آنها بهره می گیرد [تماشا کنید]

نبرد برای آزاد سازی موصل ادامه دارد و به نظر می رسد رفته رفته نیروهای ائتلاف در حال پیروز شدن هستند. پیشروی و موفقیت نیروهای یاد شده سبب گشته تا داعش دائماً در حال عقب نشینی باشد و در حین این امر جزئیات بیشتری از تاک تیک های دفاعی شان فاش شود.

طبق شواهد اخیر تکفیری ها در آخرین راهکارهای خود برای بقا به تونل هایی زیر زمینی روی آورده اند که بسیار هم مجهز هستند. روزیاتو در یکی از پست های خودش نگاهی داشته به یکی از همین تونل ها و آنچه در آن به جای مانده است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به تونل های زیر زمینی که داعش در نبرد موصل از آنها بهره می گیرد [تماشا کنید]

نبرد برای آزاد سازی موصل ادامه دارد و به نظر می رسد رفته رفته نیروهای ائتلاف در حال پیروز شدن هستند. پیشروی و موفقیت نیروهای یاد شده سبب گشته تا داعش دائماً در حال عقب نشینی باشد و در حین این امر جزئیات بیشتری از تاک تیک های دفاعی شان فاش شود.

طبق شواهد اخیر تکفیری ها در آخرین راهکارهای خود برای بقا به تونل هایی زیر زمینی روی آورده اند که بسیار هم مجهز هستند. روزیاتو در یکی از پست های خودش نگاهی داشته به یکی از همین تونل ها و آنچه در آن به جای مانده است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به تونل های زیر زمینی که داعش در نبرد موصل از آنها بهره می گیرد [تماشا کنید]