روزیاتو: نگاهی به تصاویر ۱۷ مکان فراواقعی در گوشه و کنار جهان

روی کره ی خاکی مکان ها و مناظر منحصر به فردی وجود دارند که گاه شبیه فیلم های علمی و تخیلی به نظر می رسند و گویی توسط بیگانگان شکل گرفته اند.

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به شکلی مصور نگاهی داشته به ۱۷ مورد از این اماکن و اگر شما نیز تمایل دارید آنها را ببینید توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به تصاویر ۱۷ مکان فراواقعی در گوشه و کنار جهان