روزیاتو: نگاهی به بیرون و درون جت شخصی ۲۰ میلیون دلاری «جکی چان»

در ابتدای امسال جکی چان یک جت تجاری امبرائر لگسی ۵۰۰ جدید را به داراهایی های خود اضافه کرد. این هواپیما نخستین جت شخصی نیست که چان صاحب آن شده همچنین این اولین امبرائری نیست که وی از یک شرکت هواپیماسازی برزیلی خریداری می کند.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود نگاهی مصور داشته به جزئیات فنی، فضای داخلی و توانایی های این هواپیما و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این پست خواندنی را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به بیرون و درون جت شخصی ۲۰ میلیون دلاری «جکی چان»

در ابتدای امسال جکی چان یک جت تجاری امبرائر لگسی ۵۰۰ جدید را به داراهایی های خود اضافه کرد. این هواپیما نخستین جت شخصی نیست که چان صاحب آن شده همچنین این اولین امبرائری نیست که وی از یک شرکت هواپیماسازی برزیلی خریداری می کند.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود نگاهی مصور داشته به جزئیات فنی، فضای داخلی و توانایی های این هواپیما و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این پست خواندنی را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به بیرون و درون جت شخصی ۲۰ میلیون دلاری «جکی چان»