روزیاتو: مردی که با بی ام و ضد گلوله اش توانست ۷۰ نفر را از چنگ داعش نجات دهد

همه ی ما از نبردی که در عراق برای از بین بردن داعش در جریان است مطلع هستیم. اما در این میان مردی با راهکاری ابتکاری و تهیه یک خودروی بی ام و ضد گلوله توانسته جان ده ها تن را از دست این گروه افراطی نجات دهد. روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین ماجرا پرداخته و اگر تمایل دارید راجع به آن بیشتر بدانید توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مردی که با بی ام و ضد گلوله اش توانست ۷۰ نفر را از چنگ داعش نجات دهد

همه ی ما از نبردی که در عراق برای از بین بردن داعش در جریان است مطلع هستیم. اما در این میان مردی با راهکاری ابتکاری و تهیه یک خودروی بی ام و ضد گلوله توانسته جان ده ها تن را از دست این گروه افراطی نجات دهد. روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین ماجرا پرداخته و اگر تمایل دارید راجع به آن بیشتر بدانید توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مردی که با بی ام و ضد گلوله اش توانست ۷۰ نفر را از چنگ داعش نجات دهد