روزیاتو: مجموعه تصاویر تامل برانگیز از ناسا که تغییر چهره زمین در قرن اخیر را نشان می دهند

کره زمین همواره در حال تغییر است و البته بخش اعظمی از این دگرگونی ها توسط ما انسان های ساکن بر آن پدید می آیند. به لطف تکنولوژی در قرن حاضر، این امکان را داریم که تغییرات یاد شده را رصد کرده و عواقب آنها را هر چه سریع تر دریابیم.

در همین راستا ناسا به تازگی مجموع تصاویری را منتشر کرده که بخشی از تحولات شگرف زمین را به نمایش در می آورند و روزیاتو نیز در یکی از مطالب جدیدش به این عکس ها پرداخته است. اگر تمایل دارید در این رابطه اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مجموعه تصاویر تامل برانگیز از ناسا که تغییر چهره زمین در قرن اخیر را نشان می دهند