روزیاتو: مجموعه تصاویری خارق العاده که به جای تلخی ها و ناکامی ها، زیبایی ها و بقای انسانیت در سال ۲۰۱۶ را نشان می دهند

در پایان سال ۲۰۱۶ هستیم، سالی که تلخی ها و اتفاقات ناخوشایند بسیاری را برای جهانیان در خود جای داده بود. در این میان روزیاتو نگاهی داشته به مجموعه تصاویری مرتبط به امسال که در آنها می توان بقای انسانیت و زیبایی های زندگی در کنار سایر افراد را مشاهده کرد.

اگر تمایل دارید این عکس ها را ببینید و از روایت هر یک آگاه شوید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مجموعه تصاویری خارق العاده که به جای تلخی ها و ناکامی ها، زیبایی ها و بقای انسانیت در سال ۲۰۱۶ را نشان می دهند