روزیاتو: قرار گرفتن تخم مرغ در درون سرکه به واکنشی عجیب و جالب ختم می شود [تماشا کنید]

روزیاتو امروز با ویدیویی جذاب به واکنش عجیب و البته جالبی پرداخته است که با قرار گرفتن تخم مرغ در درون سرکه رخ می دهد و آن را بدل به توپی لاستیکی مانند و منعطف می کند. اگر تمایل دارید جزئیات این واکنش را مشاهده نمایید توصیه می کنیم سری به پست یاد شده بزنید و ویدئوی مربوطه را ببینید.

The post appeared first on .

روزیاتو: قرار گرفتن تخم مرغ در درون سرکه به واکنشی عجیب و جالب ختم می شود [تماشا کنید]

روزیاتو امروز با ویدیویی جذاب به واکنش عجیب و البته جالبی پرداخته است که با قرار گرفتن تخم مرغ در درون سرکه رخ می دهد و آن را بدل به توپی لاستیکی مانند و منعطف می کند. اگر تمایل دارید جزئیات این واکنش را مشاهده نمایید توصیه می کنیم سری به پست یاد شده بزنید و ویدئوی مربوطه را ببینید.

The post appeared first on .

روزیاتو: قرار گرفتن تخم مرغ در درون سرکه به واکنشی عجیب و جالب ختم می شود [تماشا کنید]