روزیاتو: قبرستان جنگنده های آمریکایی؛ هواپیماهای نظامی ایالات متحده پس از فرسوده شدن چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

هواپیماهای جنگنده نیز مانند هر نوع تسلیحات دیگری عاقبت روزی بازنشسته شده و در نهایت کنار گذاشته می شوند. در همین راستا روزیاتو در یکی از مطالب تازه خود به شکلی مصور گشت و گذاری داشته در قبرستان جنگنده های آمریکایی و آنچه پس از بازنشستگی این ابزارهای جنگی گرانقیمت برای آنها رخ می دهد.

اگر شما هم در این رابطه کنجکاو هستید، می توانید سری به این مطلب بسیار جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: قبرستان جنگنده های آمریکایی؛ هواپیماهای نظامی ایالات متحده پس از فرسوده شدن چه سرنوشتی پیدا می کنند؟