روزیاتو: «فلاکا»؛ ماده مخدری که مصرف کننده را تبدیل به «زامبی» می کند [تماشا کنید]

مواد مخدر از دیرباز تا به امروز همواره اثرات مخربی را بر مصرف کنندگان خود داشته اند، اما اکنون شاهد حضور ماده هایی صنعتی هستیم که روان گردان محسوب شده و معمولاً استعمال کنندگانشان را به کام مرگ می کشند. «فلاکا» یکی از همین مخدرهای تازه وارد به بازار محسوب می شود، که عمدتا در چین تولید شده و توسط شهروندان آمریکایی استفاده می گردد. این ماده سبب می شود تا انسان احساس انرژی مضاعفی پیدا نموده، متوهم گردد و رفتارهایی همانند آنچه از زامبی ها در فیلم های تخیلی دیده ایم از خود بروز دهد. روزیاتو امروز در یکی از پست های جذاب اش به فلاکا، حواشی و اثرات آن پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مطالعه و مشاهده این مطلب خواندنی بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: «فلاکا»؛ ماده مخدری که مصرف کننده را تبدیل به «زامبی» می کند [تماشا کنید]

مواد مخدر از دیرباز تا به امروز همواره اثرات مخربی را بر مصرف کنندگان خود داشته اند، اما اکنون شاهد حضور ماده هایی صنعتی هستیم که روان گردان محسوب شده و معمولاً استعمال کنندگانشان را به کام مرگ می کشند. «فلاکا» یکی از همین مخدرهای تازه وارد به بازار محسوب می شود، که عمدتا در چین تولید شده و توسط شهروندان آمریکایی استفاده می گردد. این ماده سبب می شود تا انسان احساس انرژی مضاعفی پیدا نموده، متوهم گردد و رفتارهایی همانند آنچه از زامبی ها در فیلم های تخیلی دیده ایم از خود بروز دهد. روزیاتو امروز در یکی از پست های جذاب اش به فلاکا، حواشی و اثرات آن پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مطالعه و مشاهده این مطلب خواندنی بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: «فلاکا»؛ ماده مخدری که مصرف کننده را تبدیل به «زامبی» می کند [تماشا کنید]