روزیاتو: فصل سرماخوردگی نزدیک است؛ واکسن آنفولانزا بزنیم یا نزینم؟

با نزدیک شدن به فصل ها و ماه های سردتر سال به یقین مانند همیشه شاهد شیوع بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا خواهیم بود. در چنین شرایطی در بسیاری مواقع به قشرهای خاصی از افراد توصیه می شود که حتماً از واکسن آنفولانزا استفاده کرده تا در روزهای پیش رو دچار مشکلات سلامتی نشوند. اما در مورد بهره گیری از واکسن مورد بحث همواره شک و تردیدهای زیادی وجود داشته و بحث های زیادی نیز در پیرامون آن هست. روزیاتو امروز در یکی از پست های جالب اش دقیقاً به همین موضوع پرداخته و اگر می خواهید بدانید استفاده از واکسن آنفولانزا برای شما مفید خواهد بود یا خیر توصیه می کنیم این مطلب را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: فصل سرماخوردگی نزدیک است؛ واکسن آنفولانزا بزنیم یا نزینم؟

با نزدیک شدن به فصل ها و ماه های سردتر سال به یقین مانند همیشه شاهد شیوع بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا خواهیم بود. در چنین شرایطی در بسیاری مواقع به قشرهای خاصی از افراد توصیه می شود که حتماً از واکسن آنفولانزا استفاده کرده تا در روزهای پیش رو دچار مشکلات سلامتی نشوند. اما در مورد بهره گیری از واکسن مورد بحث همواره شک و تردیدهای زیادی وجود داشته و بحث های زیادی نیز در پیرامون آن هست. روزیاتو امروز در یکی از پست های جالب اش دقیقاً به همین موضوع پرداخته و اگر می خواهید بدانید استفاده از واکسن آنفولانزا برای شما مفید خواهد بود یا خیر توصیه می کنیم این مطلب را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: فصل سرماخوردگی نزدیک است؛ واکسن آنفولانزا بزنیم یا نزینم؟