روزیاتو: فرضیه جدید دانشمندان که عاقبت راز مثلث برمودا را افشا می کند

از سالیان دور برای ناپدید شدن کشتی ها، هواپیماها و… در منطقه ای به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، مابین میامی، پورتوریکو و برمودا توضیحی وجود نداشت؛ منطقه ای که به «مثلث برمودا» شهرت یافته است. اما به تازگی دانشمندان و محققین تئوری تازه ای را مطرح کرده اند که ظاهراً می تواند پایان بخش اسرار این مثلث عجیب باشد.

روزیاتو در یادداشتی به همین موضوع پرداخته و اگر می خواهید از جزئیات مربوطه مطلع شوید توصیه می کنیم سری به مطلب یاد شده بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: فرضیه جدید دانشمندان که عاقبت راز مثلث برمودا را افشا می کند

از سالیان دور برای ناپدید شدن کشتی ها، هواپیماها و… در منطقه ای به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، مابین میامی، پورتوریکو و برمودا توضیحی وجود نداشت؛ منطقه ای که به «مثلث برمودا» شهرت یافته است. اما به تازگی دانشمندان و محققین تئوری تازه ای را مطرح کرده اند که ظاهراً می تواند پایان بخش اسرار این مثلث عجیب باشد.

روزیاتو در یادداشتی به همین موضوع پرداخته و اگر می خواهید از جزئیات مربوطه مطلع شوید توصیه می کنیم سری به مطلب یاد شده بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: فرضیه جدید دانشمندان که عاقبت راز مثلث برمودا را افشا می کند