روزیاتو: عکس هایی که تغییرات چهره انسان ها در طول یک روز را به تصویر می کشند

عکاسی با نام «باربارا ایوینز» اخیراً مجموعه تصاویری بسیار جالب را منتشر کرده است که در آنها چهره ی افراد را در ساعت های ابتدایی و انتهایی روز در کنار هم به تصویر کشیده تا بتوان در یک نگاه دگرگونی صورت هر شخص را در فاصله ای ۱۲ ساعته ملاحظه نمود.

روزیاتو در یکی از یادداشت های امروزش مروری داشته بر منتخبی از مجموعه یاد شده و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مشاهده ی آنها بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: عکس هایی که تغییرات چهره انسان ها در طول یک روز را به تصویر می کشند

عکاسی با نام «باربارا ایوینز» اخیراً مجموعه تصاویری بسیار جالب را منتشر کرده است که در آنها چهره ی افراد را در ساعت های ابتدایی و انتهایی روز در کنار هم به تصویر کشیده تا بتوان در یک نگاه دگرگونی صورت هر شخص را در فاصله ای ۱۲ ساعته ملاحظه نمود.

روزیاتو در یکی از یادداشت های امروزش مروری داشته بر منتخبی از مجموعه یاد شده و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به مشاهده ی آنها بپردازید.

The post appeared first on .

روزیاتو: عکس هایی که تغییرات چهره انسان ها در طول یک روز را به تصویر می کشند