روزیاتو: راز کوسه های دو سر چیست؛ پدیده ای که در سال های اخیر افزایش یافته

به تازگی صیادان در گوشه و کنار دنیا و در حین صید به دفعات به کوسه هایی بر خورده اند که دارای دو سر هستند. اما علت این امر چیست و چرا چنین پدیده ای افزایش یافته؟ روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به همین مسئله پرداخته و اگر شما نیز در این رابطه کنجکاو هستید توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: راز کوسه های دو سر چیست؛ پدیده ای که در سال های اخیر افزایش یافته

به تازگی صیادان در گوشه و کنار دنیا و در حین صید به دفعات به کوسه هایی بر خورده اند که دارای دو سر هستند. اما علت این امر چیست و چرا چنین پدیده ای افزایش یافته؟ روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به همین مسئله پرداخته و اگر شما نیز در این رابطه کنجکاو هستید توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: راز کوسه های دو سر چیست؛ پدیده ای که در سال های اخیر افزایش یافته