روزیاتو: رازهای افرادی که به ندرت دچار بیماری می شوند

به یقین شما نیز افرادی را می شناسید که به ندرت دچار بیماری های واگیردار می شوند و کمتر گرفتار بستر مریضی می گردند. اما این اشخاص چه سبک زندگی دارند و چه مواردی را رعایت می کنند که چنین اتفاقی در موردشان رخ می دهد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیرش به همین مسئله پرداخته و رازهای افرادی را مرور کرده که به ندرت مبتلا به بیماری های مسری مانند سرماخوردگی و آنفولانزا می شوند. اگر می خواهید از این رازها مطلع گردید و آنها را رعایت کنید، توصیه می نماییم سری به این پست خواندنی و جالب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: رازهای افرادی که به ندرت دچار بیماری می شوند

به یقین شما نیز افرادی را می شناسید که به ندرت دچار بیماری های واگیردار می شوند و کمتر گرفتار بستر مریضی می گردند. اما این اشخاص چه سبک زندگی دارند و چه مواردی را رعایت می کنند که چنین اتفاقی در موردشان رخ می دهد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیرش به همین مسئله پرداخته و رازهای افرادی را مرور کرده که به ندرت مبتلا به بیماری های مسری مانند سرماخوردگی و آنفولانزا می شوند. اگر می خواهید از این رازها مطلع گردید و آنها را رعایت کنید، توصیه می نماییم سری به این پست خواندنی و جالب بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: رازهای افرادی که به ندرت دچار بیماری می شوند