روزیاتو: دلهره آورترین ویدئوهای ۲۰۱۶ که شخصیت های اصلی آن ها یک قدم با مرگ فاصله داشته اند [تماشا کنید]

نخستین روزهای سال ۲۰۱۷ را سپری می کنیم و البته هنوز هم بسیاری از رسانه ها در حال جمع بندی اتفاقات سال گذشته هستند. در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های تازه اش نگاهی داشته به دلهره آورترین ویدئوهایی که در ۲۰۱۶ روی اینترنت به اشتراک گذاشته شده اند و شخص یا اشخاص حاضر در آنها با خوش شانسی از یک قدمی مرگ گذر کرده اند.

اگر تمایل دارید مجموعه ویدئوهای مذکور را ببینید، توصیه می کنیم سری به مطلب یاد شده زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: دلهره آورترین ویدئوهای ۲۰۱۶ که شخصیت های اصلی آن ها یک قدم با مرگ فاصله داشته اند [تماشا کنید]