روزیاتو: در هنگام ایست قلبی چه اتفاقی برای بدن ما رخ می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

ایست قلبی عارضه ای محسوب می شود که افراد مختلف احتمال دارد به دلایل گوناگونی آن را تجربه نمایند. اما در هنگام رخ دادن این مسئله، برای ما چه اتفاقی رخ می دهد و در چه شرایطی قرار می گیریم؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود با ویدیویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله پرداخته و لذا اگر تمایل دارید در این رابطه بیشتر بدانید، توصیه می کنیم سری به این مطلب زده و ویدیویی مذکور را مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: در هنگام ایست قلبی چه اتفاقی برای بدن ما رخ می دهد؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]