روزیاتو: داستان زندگی رابرت؛ انسانی که لقب زشت ترین پسر دنیا را به او دادند

روزیاتو در یکی از مطالب اخیرش به داستان زندگی مردی پرداخته که به خاطر مشکلات مادرزادی بسیاری به او لقب «زشت ترین پسر دنیا» را داده بودند. اگر می خواهید در مورد این شخص و ماجراهایی که از سر گذارنده بیشتر بدانید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: داستان زندگی رابرت؛ انسانی که لقب زشت ترین پسر دنیا را به او دادند

روزیاتو در یکی از مطالب اخیرش به داستان زندگی مردی پرداخته که به خاطر مشکلات مادرزادی بسیاری به او لقب «زشت ترین پسر دنیا» را داده بودند. اگر می خواهید در مورد این شخص و ماجراهایی که از سر گذارنده بیشتر بدانید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: داستان زندگی رابرت؛ انسانی که لقب زشت ترین پسر دنیا را به او دادند