روزیاتو: ثروتمندترین مردان تاریخ چه کسانی بودند؟

در طول تاریخ اسم افراد به دلایل مختلفی به ثبت رسیده است، اما ثروتمندترین مردان از زمان پیدایش بشر تا به امروز چه کسانی بوده اند و اندوخته ی خود را چگونه به دست آوردند؟

این پرسشی است که روزیاتو در یکی از یادداشت های خود در پی پاسخی برای آن بوده و در همین راستا ۱۰ مردی که تاریخ به عنوان متمول ترین ها از آنها یاد نموده را بر شمرده؛ اکر تمایل دارید بدانید این افراد چه کسانی بوده اند، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ثروتمندترین مردان تاریخ چه کسانی بودند؟

در طول تاریخ اسم افراد به دلایل مختلفی به ثبت رسیده است، اما ثروتمندترین مردان از زمان پیدایش بشر تا به امروز چه کسانی بوده اند و اندوخته ی خود را چگونه به دست آوردند؟

این پرسشی است که روزیاتو در یکی از یادداشت های خود در پی پاسخی برای آن بوده و در همین راستا ۱۰ مردی که تاریخ به عنوان متمول ترین ها از آنها یاد نموده را بر شمرده؛ اکر تمایل دارید بدانید این افراد چه کسانی بوده اند، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ثروتمندترین مردان تاریخ چه کسانی بودند؟