روزیاتو: تیر و کمانی عظیم که یک انسان را پرتاب کرد یا ویدیویی که همه را سر کار گذاشت [تماشا کنید]

تقریباً یک هفته ی پیش ویدیویی عجیب و متفاوت در اینترنت انتشار یافت که تمام توجهات را معطوف خود کرد. در این ویدیو انسانی را می دیدم که سوار بر ابزاری تیر و کمان مانند سعی می کرد فاصله ی میان دو ساختمان با ارتفاع زیاد را طی کند؛ اما فرد مورد بحث پس از پرتاب، از روی مقصد یا پشت بام ساختمان هدف عبور می کرد و بعد از آن شاهد دست اندرکارانی بودیم که سراسیمه، نگران و شتاب زده به این سو و آن سو می دویدند. پس از تماشای این ویدئو برای بسیاری این پرسش پیش آمده بود که آنچه دیده اند واقعیت داشته است یا خیر؟ امروز روزیاتو در مطلبی جالب به همین مسئله پرداخته و پرده از آنچه در پشت صحنه رخ داده برداشته. لذا از شما دعوت به عمل می آوریم تا در صورت تمایل این مطلب پر هیجان را مطالعه و ملاحظه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تیر و کمانی عظیم که یک انسان را پرتاب کرد یا ویدیویی که همه را سر کار گذاشت [تماشا کنید]

تقریباً یک هفته ی پیش ویدیویی عجیب و متفاوت در اینترنت انتشار یافت که تمام توجهات را معطوف خود کرد. در این ویدیو انسانی را می دیدم که سوار بر ابزاری تیر و کمان مانند سعی می کرد فاصله ی میان دو ساختمان با ارتفاع زیاد را طی کند؛ اما فرد مورد بحث پس از پرتاب، از روی مقصد یا پشت بام ساختمان هدف عبور می کرد و بعد از آن شاهد دست اندرکارانی بودیم که سراسیمه، نگران و شتاب زده به این سو و آن سو می دویدند. پس از تماشای این ویدئو برای بسیاری این پرسش پیش آمده بود که آنچه دیده اند واقعیت داشته است یا خیر؟ امروز روزیاتو در مطلبی جالب به همین مسئله پرداخته و پرده از آنچه در پشت صحنه رخ داده برداشته. لذا از شما دعوت به عمل می آوریم تا در صورت تمایل این مطلب پر هیجان را مطالعه و ملاحظه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تیر و کمانی عظیم که یک انسان را پرتاب کرد یا ویدیویی که همه را سر کار گذاشت [تماشا کنید]