روزیاتو: تصاویر رنگی شده و کم نظیر از «جنگ جهانی اول» که خاطرات این نبرد تلخ را زنده می کنند

نزدیک به ۹۸ سال از خاتمه یافتن یکی از تلخ ترین نبردهای تاریخ، یعنی جنگ جهانی اول می گذرد و البته جوامع بشری مختلف از آن درس های تلخ ولی آموزنده بسیاری را فرا گرفته اند. روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود نگاهی داشته به تعدادی تصویر کم نظیر کمتر دیده شده و به تازگی رنگی گشته از جنگ مذکور که یکبار دیگر حال و هوای اضطراب آور آن روزها را زنده می نمایند.

در صورت تمایل به رویت عکس های مورد اشاره، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تصاویر رنگی شده و کم نظیر از «جنگ جهانی اول» که خاطرات این نبرد تلخ را زنده می کنند