روزیاتو: تصاویر رنگی شده و خیره کننده ای که جنگ جهانی دوم را از زاویه ای متفاوت به تصویر می کشند

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود نگاهی داشته به مجموعه تصاویری رنگی شده و خیره کننده از جنگ جهانی دوم که به تازگی توسط کتابخانه کنگره آمریکا منتشر شده اند. اگر از علاقه مندان به تاریخ و نبردهای رخ داده در گذشته هستید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و تصاویر و توضیحات مرتبط به آنها را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تصاویر رنگی شده و خیره کننده ای که جنگ جهانی دوم را از زاویه ای متفاوت به تصویر می کشند

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود نگاهی داشته به مجموعه تصاویری رنگی شده و خیره کننده از جنگ جهانی دوم که به تازگی توسط کتابخانه کنگره آمریکا منتشر شده اند. اگر از علاقه مندان به تاریخ و نبردهای رخ داده در گذشته هستید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و تصاویر و توضیحات مرتبط به آنها را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: تصاویر رنگی شده و خیره کننده ای که جنگ جهانی دوم را از زاویه ای متفاوت به تصویر می کشند