روزیاتو: به بهانه ممنوع شدن حضور بانوان بدنساز ایرانی در رقابت های جهانی؛ گزارش روزیاتو از وضعیت پرورش اندام زنان

بدنسازی از جمله رشته هایی محسوب می شود که این روزها در حال محبوب شدن در میان جامعه بانوان ایرانی است. در همین راستا، روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود طی گزارشی به علل محبوبیت این رشته در میان زنان کشورمان، چالش هایی که پیش روی شان قرار داد و تلاش هایی که از جانب آنها برای موفقیت در این عرصه صورت می پذیرد پرداخته است.

از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل به آگاهی بیشتر در این زمینه، سری به پست خواندنی یاد شده زده و آن را مطالعه کنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: به بهانه ممنوع شدن حضور بانوان بدنساز ایرانی در رقابت های جهانی؛ گزارش روزیاتو از وضعیت پرورش اندام زنان