روزیاتو: برترین تصاویر اینستاگرامی سال ۲۰۱۶ از دیدگاه «رویترز»

روز گذشته «رویترز» فهرستی از برترین تصاویر اینستاگرامی ۲۰۱۶ را از دید خود منتشر کرد، عکس هایی که هر یک داستان و حکایتی متفاوت را برای بیننده شان روایت گر هستند. روزیاتو در یکی از پست های تازه اش نگاهی داشته است به این مجموعه ی منتخب و از شما نیز دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب بسیار جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: برترین تصاویر اینستاگرامی سال ۲۰۱۶ از دیدگاه «رویترز»