روزیاتو: برای تشخیص دروغگوها و انسان های منفی از «قانون سه» استفاده کنید

به راستی چه راهکاری وجود دارد تا بتوانیم تا جای ممکن شر انسان های دروغگو و منفی را از سر زندگی خود کم کنیم؟ روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش به راه حلی با عنوان «قانون سه» پرداخته که اجازه می دهد به شکلی راحت تر چنین افرادی را تشخیص دهیم.

اگر تمایل دارید بیشتر با چند و چون قانون یاد شده آشنا شوید، از شما دعوت به عمل می آوریم تا این نوشته ی جالب و خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: برای تشخیص دروغگوها و انسان های منفی از «قانون سه» استفاده کنید

به راستی چه راهکاری وجود دارد تا بتوانیم تا جای ممکن شر انسان های دروغگو و منفی را از سر زندگی خود کم کنیم؟ روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش به راه حلی با عنوان «قانون سه» پرداخته که اجازه می دهد به شکلی راحت تر چنین افرادی را تشخیص دهیم.

اگر تمایل دارید بیشتر با چند و چون قانون یاد شده آشنا شوید، از شما دعوت به عمل می آوریم تا این نوشته ی جالب و خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: برای تشخیص دروغگوها و انسان های منفی از «قانون سه» استفاده کنید