روزیاتو: با حیواناتی که مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای روان گردان استفاده می کنند آشنا شوید

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به حیواناتی پرداخته است که همانند برخی از انسان ها تمایل به استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی و حتی داروهای روان گردان پیدا کرده اند.

اگر شما نیز تمایل دارید در مورد این پدیده عجیب و نادر در میان تعدادی از حیوانات اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: با حیواناتی که مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای روان گردان استفاده می کنند آشنا شوید