روزیاتو: با بانوان جنگجوی ایران باستان آشنا شوید

در طول تاریخ همواره از دلاوری و جنگ آوری های مردان ایرانی بسیار شنیده ایم، اما کم نبوده اند زنانی که همچون مردان پای به میدان نبرد می نهاده اند و با انگیزه های مختلف شروع به مبارزه می کرده اند.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش مروری داشته بر برخی از بانوان جنگجوی ایران باستان و اگر به مطالب تاریخی و نظامی علاقه مند هستید به شما توصیه می کنیم این پست خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: با بانوان جنگجوی ایران باستان آشنا شوید

در طول تاریخ همواره از دلاوری و جنگ آوری های مردان ایرانی بسیار شنیده ایم، اما کم نبوده اند زنانی که همچون مردان پای به میدان نبرد می نهاده اند و با انگیزه های مختلف شروع به مبارزه می کرده اند.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش مروری داشته بر برخی از بانوان جنگجوی ایران باستان و اگر به مطالب تاریخی و نظامی علاقه مند هستید به شما توصیه می کنیم این پست خواندنی را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: با بانوان جنگجوی ایران باستان آشنا شوید