روزیاتو: اپراتور اول اعلام کرد، برای آوای انتظار سیروان خسروی مجوز ارائه شده است

چندی پیش پیامکی مبنی بر قرار گرفتن آهنگ سیروان خسروی (بازم بتاب) در لیست آوای انتظار از طرف همراه اول به تمامی مشترکان این اپراتور ارسال شد که گویا واکنش این هنرمند را در پی داشته است. خواننده مذکور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود اجازه استفاده از این آهنگ به همراه اول را نداده است.

در همین راستا به تازگی همراه اول نیز بیانیه ای خبری را در اختیار رسانه ها قرار داده و به توضیح مسئله پرداخته که می توانید متن کامل آن را در روزیاتو مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: اپراتور اول اعلام کرد، برای آوای انتظار سیروان خسروی مجوز ارائه شده است

چندی پیش پیامکی مبنی بر قرار گرفتن آهنگ سیروان خسروی (بازم بتاب) در لیست آوای انتظار از طرف همراه اول به تمامی مشترکان این اپراتور ارسال شد که گویا واکنش این هنرمند را در پی داشته است. خواننده مذکور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود اجازه استفاده از این آهنگ به همراه اول را نداده است.

در همین راستا به تازگی همراه اول نیز بیانیه ای خبری را در اختیار رسانه ها قرار داده و به توضیح مسئله پرداخته که می توانید متن کامل آن را در روزیاتو مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: اپراتور اول اعلام کرد، برای آوای انتظار سیروان خسروی مجوز ارائه شده است