روزیاتو: از کافئین تا کوکائین؛ مواد مخدر گوناگون چه تاثیراتی روی مغز انسان دارند؟

روزیاتو در یکی از مطالب تازه اش نگاهی داشته است بر عملکرد مواد مخدر گوناگون بر روی مغز و مواردی که توسط آنها سبب می شود رفته رفته فرد به پدیده مخرب اعتیاد دچار گردد.

اگر تمایل دارید در این رابطه آگاهی بیشتری کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: از کافئین تا کوکائین؛ مواد مخدر گوناگون چه تاثیراتی روی مغز انسان دارند؟