روزیاتو: از ساعت های هوشمند تا ویروس ابولا؛ نگاهی به پیشگویی های سریال سیمپسونز در طول تاریخ

مجموعه ی سیمپسون ها سریالی محبوب به حساب می آید که مدت بسیار طولانیست روی آنتن قرار دارد. چند روز پیش این سریال به خاطر اپیزودی که اشاره به رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ داشت، یکبار دیگر بر سر زبان ها افتاد و گفتنی است که قسمت مورد اشاره ۱۶ سال پیش پخش شده بود.

اما ظاهراً این تنها پیش گویی سیمپسون ها نبوده و آنها در طول عمر نسبتاً طولانی شان وقوع موارد جالب و متعدد دیگری در عرصه های مختلف را نیز پیش بینی کرده بودند. روزیاتو در یکی از یادداشت های خود به این پیش گویی ها پرداخته است و اگر شما هم تمایل دارید از آنها آگاه شوید توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: از ساعت های هوشمند تا ویروس ابولا؛ نگاهی به پیشگویی های سریال سیمپسونز در طول تاریخ

مجموعه ی سیمپسون ها سریالی محبوب به حساب می آید که مدت بسیار طولانیست روی آنتن قرار دارد. چند روز پیش این سریال به خاطر اپیزودی که اشاره به رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ داشت، یکبار دیگر بر سر زبان ها افتاد و گفتنی است که قسمت مورد اشاره ۱۶ سال پیش پخش شده بود.

اما ظاهراً این تنها پیش گویی سیمپسون ها نبوده و آنها در طول عمر نسبتاً طولانی شان وقوع موارد جالب و متعدد دیگری در عرصه های مختلف را نیز پیش بینی کرده بودند. روزیاتو در یکی از یادداشت های خود به این پیش گویی ها پرداخته است و اگر شما هم تمایل دارید از آنها آگاه شوید توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: از ساعت های هوشمند تا ویروس ابولا؛ نگاهی به پیشگویی های سریال سیمپسونز در طول تاریخ