روزیاتو: آیا می دانید که تاکنون شمع را اشتباه روشن می کرده اید؟

شاید تصور کنید که شمع روشن کردن یکی از ساده ترین کارهایی است که حتی یک خردسال هم از عهده آن بر می آید، اما مساله اصلی، روشن کردن شمع نیست، بلکه چگونه روشن کردن آن است. برای اینکه یک شمع شعله درستی داشته باشد و دود نکند، سریع خاموش نشود و عطر خوبی هم متصاعد کند باید نحوه درست روشن کردن آن را بلد باشید و تقریبا بیشتر مردم به این امر بی توجه هستند.

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خود به همین مسئله پرداخته است و اگر تمایل دارید در این رابطه بیشتر بدانید توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا می دانید که تاکنون شمع را اشتباه روشن می کرده اید؟