روزیاتو: آیا می دانید با ۷۵ هزار تومان چه تعداد کالا می توان از سوپرمارکت های کشورهای مختلف جهان خریداری کرد؟

مبلغی معین و مشخص می تواند در نقاط مختلف دنیا قدرت خرید متفاوتی را در اختیار شما بگذارد. مثلاً آیا تا به حال از خود پرسیده اید با رقمی در حدود ۷۵ هزار تومان چه مقدار کالا را قادر هستید از سوپر مارکت های گوناگون در شهرهای جهان خریداری نمایید؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش سعی کرده به شکلی مصور به پرسشی که در بالا مطرح کردیم پاسخ دهد. اگر شما نیز در این زمینه کنجکاو هستید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آیا می دانید با ۷۵ هزار تومان چه تعداد کالا می توان از سوپرمارکت های کشورهای مختلف جهان خریداری کرد؟