رده‌بندی بازی‌های موبایلی در تمام مارکت‌هااعمال می‌شود

خبر ارسالی از طرف :

مدیر نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها (ESRA) از تعامل باتمام فروشگاه‌های دیجیتالی در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان سال رده‌بندی سنی بازی‌ها در تمام این مارکت‌ها اعمال می‌شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رضااحمدی اضافه شدن دو مارکت جدید به نظام ESRA را تایید کرد و افزود: ابتدای سال جلسه‌ای با مدیران شش مارکت برتر کشور داشتیم تا بحث رده‌بندی سنی بازی‌ها، با سرعت و قدرت بیش‌تری روی مارکت‌هااعمال شود. وی افزود: دو مارکت «ایران اپس» و «اول مارکت» از ابتدای خرداد ماه به سیستم ESRA متصل شده‌اند و کار درج و نمایش آرم رده‌بندی سنی بازی‌ها روی این مارکت‌ها در حال انجام است. این درحالی است که سال گذشته تنها مارکت کافه‌ بازار بستر فنی لازم را فراهم کرده بود. دنبال آن هستیم که امسال تمامی مارکت‌ها این بستر فنی را فراهم کنند. مدیر رده‌بندی سنی بازی‌ها از رده‌بندی 1895 عنوان بازی موبایلی از ابتدای سال خبر داد و تشریح کرد: 67% رده 3+، 22% رده 7+، 8% رده 12+،2% رده 15+ و 1% از بازی‌ها نیز رده سنی 18+ دریافت کرده‌اند.

رده‌بندی بازی‌های موبایلی در تمام مارکت‌هااعمال می‌شود

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رده‌بندی بازی‌های موبایلی در تمام مارکت‌هااعمال می‌شود

خبر ارسالی از طرف :

مدیر نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها (ESRA) از تعامل باتمام فروشگاه‌های دیجیتالی در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان سال رده‌بندی سنی بازی‌ها در تمام این مارکت‌ها اعمال می‌شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رضااحمدی اضافه شدن دو مارکت جدید به نظام ESRA را تایید کرد و افزود: ابتدای سال جلسه‌ای با مدیران شش مارکت برتر کشور داشتیم تا بحث رده‌بندی سنی بازی‌ها، با سرعت و قدرت بیش‌تری روی مارکت‌هااعمال شود. وی افزود: دو مارکت «ایران اپس» و «اول مارکت» از ابتدای خرداد ماه به سیستم ESRA متصل شده‌اند و کار درج و نمایش آرم رده‌بندی سنی بازی‌ها روی این مارکت‌ها در حال انجام است. این درحالی است که سال گذشته تنها مارکت کافه‌ بازار بستر فنی لازم را فراهم کرده بود. دنبال آن هستیم که امسال تمامی مارکت‌ها این بستر فنی را فراهم کنند. مدیر رده‌بندی سنی بازی‌ها از رده‌بندی 1895 عنوان بازی موبایلی از ابتدای سال خبر داد و تشریح کرد: 67% رده 3+، 22% رده 7+، 8% رده 12+،2% رده 15+ و 1% از بازی‌ها نیز رده سنی 18+ دریافت کرده‌اند.

رده‌بندی بازی‌های موبایلی در تمام مارکت‌هااعمال می‌شود

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رده‌بندی بازی‌های موبایلی در تمام مارکت‌هااعمال می‌شود