ربات های یاهو، راهی آسان برای رسیدن به نیازهای عمومی

کمپانی یاهو به تازگی تصمیم گرفته که با عرضه برنامه های جدید، کاربران گوشی های هوشمند را تحت تاثیر قرار دهد.

ربات های یاهو، راهی آسان برای رسیدن به نیازهای عمومی

(image)
کمپانی یاهو به تازگی تصمیم گرفته که با عرضه برنامه های جدید، کاربران گوشی های هوشمند را تحت تاثیر قرار دهد.
ربات های یاهو، راهی آسان برای رسیدن به نیازهای عمومی