ربات های جدید فورد در کنار ساخت خودرو می توانند برای کارگران قهوه بریزند [تماشا کنید]

شرکت فورد موتور امروز اعلام کرد که مراحل آزمایشی نسل جدیدی از ربات های خط مونتاژ را به پایان رسانده است. این فناوری نوین رباتیک، کمک شایانی به کارکنان خط تولید کرده و آزادی عمل بیشتری را در عملیات طراحی به همراه خواهد آورد.

ربات های جدید غول خودروسازی آمریکایی با همکاری شرکت آلمانی KUKA Roboter GmbH و با هدف کمک رسانی به کارگران خط تولید خودرو، طراحی و ساخته شده اند. دو نمونه از این دستگاه های 90 سانتیمتری در کارخانه کلن آلمان در حال استفاده هستند.

وظیفه این ربات ها، کمک به کارگران خط تولید برای نصب کمک فنر بر روی سری خودروهای فورد فیستا تعیین شده. کارگران خط تولید تا چندی پیش برای نصب قطعات یاد شده با مشکل مواجه بودند، اما به کمک ربات های جدید قادرند به راحتی عملیات تنظیم محل قرارگیری و نصب را انجام دهند.

با استفاده از این فناوری پیشرفته، ربات قادر است محل قرارگیری شخص را درک کرده و در موقعیت مناسبی در کنار او جای بگیرد تا در صورت نیاز، به کار گرفته شود. بدین ترتیب احتمال انجام حرکات ناخواسته و آسیب رساندن به انسان توسط ربات نیز از بین می رود.

همچنین با برنامه ریزی ربات های فوق، می توان علاوه بر بلند کردن اجسام سنگین، فعالیت های ظریفی همچون ریختن قهوه برای دیگر کارگران را نیز انجام داد. فورد عقیده دارد استفاده از این فناوری، می تواند خط تولید ایمن و سریع تری را برای صنایع خودروسازی ایجاد کند، که علاوه بر ارائه کیفیت بهتر، شرایط کاری برای افراد حاضر در آن نیز ساده تر خواهد شد.

اگرچه در حال حاضر این ربات ها را تنها در کارخانه شهر کلن می بینیم، اما در آینده نزدیک شاهد حضور آنها در دیگر واحدهای تولیدی نیز خواهیم بود. طبق اظهار نظر «کلی فلکر» مدیر بخش تولید و نیروی کار فورد، این شرکت در حال بررسی نحوه نصب و استفاده از ربات های یاد شده در کارخانه های خود واقع در آمریکای شمالی است.

نکته جالب توجه برای علاقه مندان به صنعت خودرو، اظهار نظر «کارل آنتون» رئیس بخش خودروسازی فورد در اروپا بوده. او گفته که این فناوری “فضایی بی پایان را برای تولید و طراحی مدل های جدید خودروهای فورد پیش روی ما قرار داده است”. البته او جزئیات بیشتری در مورد نقش ربات ها در طراحی خودرو ارائه نکرد، اما اگر طراحان و مهندسین از قید و بند محدودیت های نیروی کار انسانی رها شوند، آزادی عمل بسیار بیشتری در طراحی های خود خواهند داشت.

The post appeared first on .

ربات های جدید فورد در کنار ساخت خودرو می توانند برای کارگران قهوه بریزند [تماشا کنید]

شرکت فورد موتور امروز اعلام کرد که مراحل آزمایشی نسل جدیدی از ربات های خط مونتاژ را به پایان رسانده است. این فناوری نوین رباتیک، کمک شایانی به کارکنان خط تولید کرده و آزادی عمل بیشتری را در عملیات طراحی به همراه خواهد آورد.

ربات های جدید غول خودروسازی آمریکایی با همکاری شرکت آلمانی KUKA Roboter GmbH و با هدف کمک رسانی به کارگران خط تولید خودرو، طراحی و ساخته شده اند. دو نمونه از این دستگاه های 90 سانتیمتری در کارخانه کلن آلمان در حال استفاده هستند.

وظیفه این ربات ها، کمک به کارگران خط تولید برای نصب کمک فنر بر روی سری خودروهای فورد فیستا تعیین شده. کارگران خط تولید تا چندی پیش برای نصب قطعات یاد شده با مشکل مواجه بودند، اما به کمک ربات های جدید قادرند به راحتی عملیات تنظیم محل قرارگیری و نصب را انجام دهند.

با استفاده از این فناوری پیشرفته، ربات قادر است محل قرارگیری شخص را درک کرده و در موقعیت مناسبی در کنار او جای بگیرد تا در صورت نیاز، به کار گرفته شود. بدین ترتیب احتمال انجام حرکات ناخواسته و آسیب رساندن به انسان توسط ربات نیز از بین می رود.

همچنین با برنامه ریزی ربات های فوق، می توان علاوه بر بلند کردن اجسام سنگین، فعالیت های ظریفی همچون ریختن قهوه برای دیگر کارگران را نیز انجام داد. فورد عقیده دارد استفاده از این فناوری، می تواند خط تولید ایمن و سریع تری را برای صنایع خودروسازی ایجاد کند، که علاوه بر ارائه کیفیت بهتر، شرایط کاری برای افراد حاضر در آن نیز ساده تر خواهد شد.

اگرچه در حال حاضر این ربات ها را تنها در کارخانه شهر کلن می بینیم، اما در آینده نزدیک شاهد حضور آنها در دیگر واحدهای تولیدی نیز خواهیم بود. طبق اظهار نظر «کلی فلکر» مدیر بخش تولید و نیروی کار فورد، این شرکت در حال بررسی نحوه نصب و استفاده از ربات های یاد شده در کارخانه های خود واقع در آمریکای شمالی است.

نکته جالب توجه برای علاقه مندان به صنعت خودرو، اظهار نظر «کارل آنتون» رئیس بخش خودروسازی فورد در اروپا بوده. او گفته که این فناوری “فضایی بی پایان را برای تولید و طراحی مدل های جدید خودروهای فورد پیش روی ما قرار داده است”. البته او جزئیات بیشتری در مورد نقش ربات ها در طراحی خودرو ارائه نکرد، اما اگر طراحان و مهندسین از قید و بند محدودیت های نیروی کار انسانی رها شوند، آزادی عمل بسیار بیشتری در طراحی های خود خواهند داشت.

The post appeared first on .

ربات های جدید فورد در کنار ساخت خودرو می توانند برای کارگران قهوه بریزند [تماشا کنید]