ربات انسان نمای OceanOne برای یافتن گنج در اعماق دریای مدیترانه غواصی خواهد کرد

گروهی از باستان شناسان که به کشف آثار باقی مانده از کشتی «لوئی چهاردهم» مشغول هستند، به تازگی عضو جدیدی به تیم خود افزوده اند. این نیروی جدید چیزی نیست جز یک ربات انسان نمای غواص موسوم به OceanOne که توسط محققان دانشگاه استنفورد طراحی شده و توسعه یافته.

«اوشن وان» ویژگی های بارزی همانند دید انسانی، بازخوردهای لرزشی و مغز مصنوعی دارد و برای همراهی تیم کاوشگران یاد شده انتخاب گشته تا همگام با دیگر غواصان، گنجینه های پنهان در کشتی غرق شده اعماق دریای مدیترانه را کشف نماید.

جا دارد اشاره نمائیم که این ربات 1.5 متری در اصل برای انجام تحقیق و مطالعه در رابطه با صخره های مرجانی دریای سرخ تولید شده است زیرا انجام این تحقیقات نیازمند حس لامسه قوی است و این صخره ها در عمقی غیرقابل تحمل برای انسان قرار دارند. اما با آشکار شدن هرچه بیشتر قابلیت های ربات، باستان شناسان تصمیم گرفتند که آن را برای انجام این ماموریت نیز مورد استفاده قرار دهند.

بخش «دم» این ربات شامل باتری های آنبورد، کامپیوترها و آرایه ای متشکل از 8 پیشرانه است و قسمت جلوئی این دستگاه هم که بسیار شبیه انسان ساخته شده، دو چشم برجسته بین و دو بازوی مفصلی هوشمند دارد.

بازوهای این ربات برای محیط های شکننده و زودآسیبی همانند مرجان ها و کشتی های به گل نشسته ای مانند La Lune که از 350 سال پیش تا کنون در اعماق دریا مانده بسیار ایده آل محسوب می گردند. حسگرهای فشار در هر یک از مچ های دست ربات هم بازخوردهای لمسی را به فردی که کنترلش را به عهده دارد، مخابره می نماید تا آنها بتوانند وزن شیئی که در دستان «اوشن وان» است را تخمین بزنند.

مغز ربات مورد بحث نیز با حسگرهای لمسی کار می کنند تا این اطمینان را ایجاد نمایند که دست ها، کالاهای شکستنی و قیمتی را له نمی کند. همچنین باید اشاره کنیم که سیستم مسیریابی نیز به صورت خودکار موجب حفظ تعادل بدنه ربات در امواج و تلاطم دریا می شود.

در ادامه می توانید ویدئوی مربوط به ساخت و فعالیت این ربات را مشاهده نمائید.

The post appeared first on .

ربات انسان نمای OceanOne برای یافتن گنج در اعماق دریای مدیترانه غواصی خواهد کرد

گروهی از باستان شناسان که به کشف آثار باقی مانده از کشتی «لوئی چهاردهم» مشغول هستند، به تازگی عضو جدیدی به تیم خود افزوده اند. این نیروی جدید چیزی نیست جز یک ربات انسان نمای غواص موسوم به OceanOne که توسط محققان دانشگاه استنفورد طراحی شده و توسعه یافته.

«اوشن وان» ویژگی های بارزی همانند دید انسانی، بازخوردهای لرزشی و مغز مصنوعی دارد و برای همراهی تیم کاوشگران یاد شده انتخاب گشته تا همگام با دیگر غواصان، گنجینه های پنهان در کشتی غرق شده اعماق دریای مدیترانه را کشف نماید.

جا دارد اشاره نمائیم که این ربات 1.5 متری در اصل برای انجام تحقیق و مطالعه در رابطه با صخره های مرجانی دریای سرخ تولید شده است زیرا انجام این تحقیقات نیازمند حس لامسه قوی است و این صخره ها در عمقی غیرقابل تحمل برای انسان قرار دارند. اما با آشکار شدن هرچه بیشتر قابلیت های ربات، باستان شناسان تصمیم گرفتند که آن را برای انجام این ماموریت نیز مورد استفاده قرار دهند.

بخش «دم» این ربات شامل باتری های آنبورد، کامپیوترها و آرایه ای متشکل از 8 پیشرانه است و قسمت جلوئی این دستگاه هم که بسیار شبیه انسان ساخته شده، دو چشم برجسته بین و دو بازوی مفصلی هوشمند دارد.

بازوهای این ربات برای محیط های شکننده و زودآسیبی همانند مرجان ها و کشتی های به گل نشسته ای مانند La Lune که از 350 سال پیش تا کنون در اعماق دریا مانده بسیار ایده آل محسوب می گردند. حسگرهای فشار در هر یک از مچ های دست ربات هم بازخوردهای لمسی را به فردی که کنترلش را به عهده دارد، مخابره می نماید تا آنها بتوانند وزن شیئی که در دستان «اوشن وان» است را تخمین بزنند.

مغز ربات مورد بحث نیز با حسگرهای لمسی کار می کنند تا این اطمینان را ایجاد نمایند که دست ها، کالاهای شکستنی و قیمتی را له نمی کند. همچنین باید اشاره کنیم که سیستم مسیریابی نیز به صورت خودکار موجب حفظ تعادل بدنه ربات در امواج و تلاطم دریا می شود.

در ادامه می توانید ویدئوی مربوط به ساخت و فعالیت این ربات را مشاهده نمائید.

The post appeared first on .

ربات انسان نمای OceanOne برای یافتن گنج در اعماق دریای مدیترانه غواصی خواهد کرد