راکت ناسا ابرهایی مصنوعی را در فضا تشکیل خواهد داد

زمانی که شما به پرتاب یک موشک نگاه می کنید، معمولاً بالا رفتن راکت در فضاست که توجه شما را به خود جلب می کند اما با پرتاب بعدی ناسا احتمالاً شما بیشتر مجذوب آثاری خواهید شد که موشک از خود بر جای خواهد گذاشت.

ناسا با پرتاب یکی از دو موشک Black Brant IX خود قصد دارد پدیده ای کمتر شناخته شده را در آسمان کره زمین مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. موشک مورد اشاره برای انجام مأموریتی در رابطه با علوم شفق قطبی در تاریخ 25 اسفند تا 23 مارچ به پرواز در خواهد آمد و ابری مصنوعی را در فاصله حدوداً 100 تا 160 کیلومتری از سح زمین به وجود خواهد آورد.

گفتنی است طبق اطلاعات منتشر شده توسط ناسا، راکت مذکور مقدار اندکی  را در فضا پخش می کند که می بایست با اتمسفر واکنش داده و ابرهای سفید پف داری را تولید کند که به کمک دانشمندان در رهیابی بادهای شفقی بیاید.

همچنین طبق اعلام سازمان فضایی، آلومینیوم رها شده برای مردم ساکن در منطقه مورد آزمایش کاملاً بی خطر بوده و مقدارش کمتر از آن چیزی است که در آتش بازی ها منتشر می شود.

ناگفته نماند که زمان پرتاب راکت به فعالیت شفق های قطبی و آسمانی صاف بستگی دارد، بنابراین احتمالاً فرصت کمی میان انتشار اطلاعات مربوط به زمان پرتاب و به پرواز در آمدن راکت وجود خواهد داشت.

اگر احساس می کنید پرتاب موشک های معمول کمی کسل آور است، باید بدانید که احتمالاً تماشای مأموریت مورد بحث خالی از لطف نخواهد بود.

The post appeared first on .

راکت ناسا ابرهایی مصنوعی را در فضا تشکیل خواهد داد