راه اندازی کمپینی برای افزودن اموجی زنان محجبه به یونیکد

هر سال که می گذرد، به تعداد و تنوع اموجی های در دسترس اهالی وب افزوده می شود، اما هنوز گروه هایی هستند که جایشان در میان اموجی ها همچنان خالیست. از جمله زنان محجبه و مردان مسلمان. به تازگی کمپینی تشکیل شده که هدفش افزودن این موارد به فهرست اموجی ها است.

در هفته گذشته دختری ۱۵ ساله به نام رَیوف الحامدی (Rayouf Alhumedhi) پیشنهادی را برای کنسرسیوم یونیکد (Unicode Consortium) ارسال کرده و طی آن درخواست داشته تا اموجی زنان دارای حجاب و مردان دارای دستار عربی را به فهرست اموجی های استاندارد بیافزاید.

ریوف ۱۵ ساله در متن پیشنهاد خود آورده که در حال حاضر حدود ۵۵۰ میلیون نفر از زنان دنیا از این نوع پوشش استفاده می کنند، ضمن این که برخی زنان در دیگر مذاهب نیز موهای خود را می پوشانند.

تا به حال افراد بسیاری از این پیشنهاد استقبال کرده اند. از جمله برخی روزنامه نگاران مشهور و حتی الکسیس اوهانیان (Alexis Ohanian) به عنوان یکی از بنیان گذاران سایت ردیت (Reddit).

کمپینی که الحامدی به راه انداخته، یکی از چندین مورد تلاش های اخیر برای افزودن نماد گروه های اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته به اموجی های استاندارد است.

چند ماه قبل نیز گروهی از کارکنان سابق گوگل که زنان را در مشاغل مختلف به تصویر می کشید. یا در سال ۲۰۱۵ کنسرسیوم یونیکد اموجی های جدیدی را با قابلیت انتخاب رنگ پوست معرفی نمود.

قرار است پیشنهاد ریوف در اواخر ماه مهر به کنسرسیوم مذکور ارائه شود و در صورت تصویب اولیه به عنوان «اموجی های کاندید شده» (candidate emoji) در یونیکد ۱۰ رسماً معرفی خواهند شد.

The post appeared first on .

راه اندازی کمپینی برای افزودن اموجی زنان محجبه به یونیکد

هر سال که می گذرد، به تعداد و تنوع اموجی های در دسترس اهالی وب افزوده می شود، اما هنوز گروه هایی هستند که جایشان در میان اموجی ها همچنان خالیست. از جمله زنان محجبه و مردان مسلمان. به تازگی کمپینی تشکیل شده که هدفش افزودن این موارد به فهرست اموجی ها است.

در هفته گذشته دختری ۱۵ ساله به نام رَیوف الحامدی (Rayouf Alhumedhi) پیشنهادی را برای کنسرسیوم یونیکد (Unicode Consortium) ارسال کرده و طی آن درخواست داشته تا اموجی زنان دارای حجاب و مردان دارای دستار عربی را به فهرست اموجی های استاندارد بیافزاید.

ریوف ۱۵ ساله در متن پیشنهاد خود آورده که در حال حاضر حدود ۵۵۰ میلیون نفر از زنان دنیا از این نوع پوشش استفاده می کنند، ضمن این که برخی زنان در دیگر مذاهب نیز موهای خود را می پوشانند.

تا به حال افراد بسیاری از این پیشنهاد استقبال کرده اند. از جمله برخی روزنامه نگاران مشهور و حتی الکسیس اوهانیان (Alexis Ohanian) به عنوان یکی از بنیان گذاران سایت ردیت (Reddit).

کمپینی که الحامدی به راه انداخته، یکی از چندین مورد تلاش های اخیر برای افزودن نماد گروه های اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته به اموجی های استاندارد است.

چند ماه قبل نیز گروهی از کارکنان سابق گوگل که زنان را در مشاغل مختلف به تصویر می کشید. یا در سال ۲۰۱۵ کنسرسیوم یونیکد اموجی های جدیدی را با قابلیت انتخاب رنگ پوست معرفی نمود.

قرار است پیشنهاد ریوف در اواخر ماه مهر به کنسرسیوم مذکور ارائه شود و در صورت تصویب اولیه به عنوان «اموجی های کاندید شده» (candidate emoji) در یونیکد ۱۰ رسماً معرفی خواهند شد.

The post appeared first on .

راه اندازی کمپینی برای افزودن اموجی زنان محجبه به یونیکد