راه ارتباطی دولت ترکیه با مردم برای مقابله علیه کودتا، پیامک بود

کمتر از دو روز پیش، کودتایی بر علیه دولت ترکیه در این کشور صورت گرفت. اینک خبر می رسد که دولت این کشور، از مردم در قالب یک «پیامک» درخواست نموده تا به خیابان ها آمده و پشتیبانی خود از دولت رجب طیب اردوغان را نشان داده و در برابر کودتا مقابله کنند.

این طور که به نظر می رسد، پیامک مورد نظر از سوی برای مردم ارسال شده است. مشخص نیست که چه تعداد از شهروندان ترکیه ای پیامک مورد نظر را دریافت کرده اند ولی «نیویورک تایمز» خبر می دهد که متن این پیام به شرح زیر بوده است:

فرزندان عزیز ترکیه. آوردن نیروهای نظامی و ابزارآلات جنگی به خیابان های استانبول و آنکارا، اقدامی بر علیه ملت است. ملت شرافتمند ترکیه، دموکراسی و آرامش را طلب کنید: از شما می خواهم تا به خیابان ها آمده و اقدامی که بر علیه ملت در جریان است را سرکوب نمایید. از دولت و ملت پشتیبانی کنید.

مشخص نیست که تاثیرگذاری این پیام تا چه حد بوده اما در هر صورت، مردم کشور یاد شده در خیابان ها حاضر شده و پشتیبانی خود از دولت را اعلام کردند. همچنین روز گذشته، اردوغان از مکانی نامعلوم به ترکیه بازگشت و اعلام نمود افرادی که در این کودتا دست داشته اند، بهایی سنگین خواهند پرداخت و دولت به سرعت تلاش خواهد کرد تا همه اشخاصی که نقشی در این رویداد داشته اند را دستگیر کند.

The post appeared first on .

راه ارتباطی دولت ترکیه با مردم برای مقابله علیه کودتا، پیامک بود

کمتر از دو روز پیش، کودتایی بر علیه دولت ترکیه در این کشور صورت گرفت. اینک خبر می رسد که دولت این کشور، از مردم در قالب یک «پیامک» درخواست نموده تا به خیابان ها آمده و پشتیبانی خود از دولت رجب طیب اردوغان را نشان داده و در برابر کودتا مقابله کنند.

این طور که به نظر می رسد، پیامک مورد نظر از سوی برای مردم ارسال شده است. مشخص نیست که چه تعداد از شهروندان ترکیه ای پیامک مورد نظر را دریافت کرده اند ولی «نیویورک تایمز» خبر می دهد که متن این پیام به شرح زیر بوده است:

فرزندان عزیز ترکیه. آوردن نیروهای نظامی و ابزارآلات جنگی به خیابان های استانبول و آنکارا، اقدامی بر علیه ملت است. ملت شرافتمند ترکیه، دموکراسی و آرامش را طلب کنید: از شما می خواهم تا به خیابان ها آمده و اقدامی که بر علیه ملت در جریان است را سرکوب نمایید. از دولت و ملت پشتیبانی کنید.

مشخص نیست که تاثیرگذاری این پیام تا چه حد بوده اما در هر صورت، مردم کشور یاد شده در خیابان ها حاضر شده و پشتیبانی خود از دولت را اعلام کردند. همچنین روز گذشته، اردوغان از مکانی نامعلوم به ترکیه بازگشت و اعلام نمود افرادی که در این کودتا دست داشته اند، بهایی سنگین خواهند پرداخت و دولت به سرعت تلاش خواهد کرد تا همه اشخاصی که نقشی در این رویداد داشته اند را دستگیر کند.

The post appeared first on .

راه ارتباطی دولت ترکیه با مردم برای مقابله علیه کودتا، پیامک بود