رئیس بازنشسته اکس باکس از برنامه های مایکروسافت برای ساخت کنسول دستی Xboy در نسل گذشته می گوید

شایعه ها و گمانه زنی های ساخت یک کنسول دستی اکس باکس توسط مایکروسافت در نسل گذشته کنار گذاشته شدند، دقیقا همان زمان که سونی و نینتندو دستگاه های اختصاصی خود را در بازار کنسول های دستی در اختیار داشتند. اما افسانه “Xboy” هیچگاه به بار ننشست و حال زمان درک دلیل این اتفاق است.

به گزارش و به نقل از ، رئیس بازنشسته بخش اکس باکس مایکروسافت، “رابی باخ” (Robbie Bach) به تازگی در مصاحبه با وبسایت IGN توضیحاتی در مورد برنامه مایکروسافت در نسل گذشته برای ورود به بازار کنسول های دستی داده است.

http://static1.gamespot.com/uploads/original/1539/15391776/3098624-4756813818-Xbox3.png

نسخه دستی این کنسول را تصور کنید، به نظر شما چگونه می شد؟

به گفته وی مایکروسافت زمانی به طور جدی به ایده ساخت کنسول Xboy فکر می کرد، با این حال هیچگاه منابع لازم را برای پیشبرد این پروژه اختصاص نداد و نسبت به عملی کردن آن بی توجه بود و در عوض آن، این کمپانی تیم اکس باکس را به طور اختصاصی مامور کار بر روی کنسول خانگی Xbox 360 کرد.

باخ در این رابطه می گوید: “برنامه هایی برای عملی کردن این ایده وجود داشت اما منابع انجام آن محدود بود. کمپانی می خواست در این بخش (کنسول های دستی) نیز ورود کند اما ما نمی توانستیم بر روی این پروژه تمرکز کنیم. زمینه انجام آن وجود نداشت.”

با وجود اینکه ایده کنسول دستی اکس باکس جالب به نظر می رسد اما طبق گفته باخ آنها همواره احساس می کردند که کنار گذاشتن این پروژه تصمیم درستی است. با توجه به چیره شدن موبایل ها و تبلت ها بر بازار کنسول های دستی در سال های اخیر به نظر می رسد تصمیم مایکروسافت در کنار گذاشتن پروژه Xboy انتخاب درستی بوده است.

نظر شما در این رابطه چیست؟

رئیس بازنشسته اکس باکس از برنامه های مایکروسافت برای ساخت کنسول دستی Xboy در نسل گذشته می گوید

شایعه ها و گمانه زنی های ساخت یک کنسول دستی اکس باکس توسط مایکروسافت در نسل گذشته کنار گذاشته شدند، دقیقا همان زمان که سونی و نینتندو دستگاه های اختصاصی خود را در بازار کنسول های دستی در اختیار داشتند. اما افسانه “Xboy” هیچگاه به بار ننشست و حال زمان درک دلیل این اتفاق است.

به گزارش و به نقل از ، رئیس بازنشسته بخش اکس باکس مایکروسافت، “رابی باخ” (Robbie Bach) به تازگی در مصاحبه با وبسایت IGN توضیحاتی در مورد برنامه مایکروسافت در نسل گذشته برای ورود به بازار کنسول های دستی داده است.

(image)

نسخه دستی این کنسول را تصور کنید، به نظر شما چگونه می شد؟

به گفته وی مایکروسافت زمانی به طور جدی به ایده ساخت کنسول Xboy فکر می کرد، با این حال هیچگاه منابع لازم را برای پیشبرد این پروژه اختصاص نداد و نسبت به عملی کردن آن بی توجه بود و در عوض آن، این کمپانی تیم اکس باکس را به طور اختصاصی مامور کار بر روی کنسول خانگی Xbox 360 کرد.

باخ در این رابطه می گوید: “برنامه هایی برای عملی کردن این ایده وجود داشت اما منابع انجام آن محدود بود. کمپانی می خواست در این بخش (کنسول های دستی) نیز ورود کند اما ما نمی توانستیم بر روی این پروژه تمرکز کنیم. زمینه انجام آن وجود نداشت.”

با وجود اینکه ایده کنسول دستی اکس باکس جالب به نظر می رسد اما طبق گفته باخ آنها همواره احساس می کردند که کنار گذاشتن این پروژه تصمیم درستی است. با توجه به چیره شدن موبایل ها و تبلت ها بر بازار کنسول های دستی در سال های اخیر به نظر می رسد تصمیم مایکروسافت در کنار گذاشتن پروژه Xboy انتخاب درستی بوده است.

نظر شما در این رابطه چیست؟

رئیس بازنشسته اکس باکس از برنامه های مایکروسافت برای ساخت کنسول دستی Xboy در نسل گذشته می گوید