رئیس اتحادیه فناوران رایانه ای: 97 درصد فروشگاه های اینترنتی مجوز ندارند

»سیدمهدی میرمهدی» رئیس اتحادیه فناوران رایانه ای در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد فروشگاه های اینترنتی و طرح برنامه ریزی نشده و نامعلوم ارائه مجوز سخن گفته است.

وی معتقد است در حال حاضر بیش از 10 هزار وب سایت فروش اینترنتی در ایران مشغول به کار هستند، اما تنها حدود 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند.

این رقم از نظر قانون کمتر از حد نصاب تشکیل یک اتحادیه اختصاصی بوده، در نتیجه فعلاً اتاق های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ها عهده دار اعطای مجوزهای لازم به متقاضیان هستند.

میرمهدی می گوید در حال حاضر اتاق اصناف برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت رسمی صادر کرده و مدارک لازم را دریافت می کنند، اما چنانچه در آینده اتحادیه صنف مربوطه تشکیل شد، تمام اسناد و ضوابط در اختیار واحد جدید قرار خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه ای امیدوار است با توجه به نزدیک بودن حدنصاب مورد تایید قانون، سال آینده انتخابات مدیریت و تشکیل ساختار اتحادیه برگزار شود. وی مدعی است در حال حاضر اتاق های اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه مختلف در تهران، نمی توانند نظارت کافی بر فعالیت های فروشگاه های اینترنتی داشته باشند.

The post appeared first on .

رئیس اتحادیه فناوران رایانه ای: 97 درصد فروشگاه های اینترنتی مجوز ندارند