دکمه Home گوشی iPhone 7 لمسی خواهد بود

تا معرفی رسمی دو گوشی هوشمند اپل یعنی iPhone 7/7 Plus در ماه سپتامبر، هنوز راه زیادی باقی است.

دکمه Home گوشی iPhone 7 لمسی خواهد بود

(image)
تا معرفی رسمی دو گوشی هوشمند اپل یعنی iPhone 7/7 Plus در ماه سپتامبر، هنوز راه زیادی باقی است.
دکمه Home گوشی iPhone 7 لمسی خواهد بود