دو گوشی V20 و G5 نتوانستند جلوی ضرردهی ال جی را بگیرند

کمپانی ال جی به تازگی دست به انتشار گزارش عملکرد مالی سه ماهه انتهایی سال 2016 خود، زده است.

دو گوشی V20 و G5 نتوانستند جلوی ضرردهی ال جی را بگیرند