دومین پرواز موفقیت آمیز فضاپیمای VSS Unity

فضاپیمای VSS Unity شرکت ویرجین گلکتیک توانست دومین پرواز خود را با موفقیت به انجام برساند. این در حالیست که فضاپیمای مذکور دو هفته پیش توانسته بود خود را انجام دهد و اطلاعات ارزشمندی پیرامون پرواز بدون نیروی موتور جمع آوری کند.

«مایک موسس» مدیر عامل ویرجین گلکتیک پیش از این در ماه اکتبر عنوان کرده بود که نیاز است تمام اهداف تعیین شده برای پروازهای آزمایشی با موفقیت سپری شوند تا نوبت به پرواز مستقل برسد که ممکن است در این مرحله بین 8 تا 15 پرواز انجام شود. اگر پروژه مذکور دچار تأخیرهای دیگری نشود، VSS Unity می تواند در سال 2017 تست های همراه با قوای موشکی را پشت سر گذارد.

هنوز زمان زیادی لازم است تا تست های بسیار بیشتری توسط ویرجین گلکتیک بر روی فضاپیما اشاره شده انجام گیرد. کمپانی مذکور تا پیش از انجام تست ها قادر نخواهد بود زمانی را برای انجام پروازهای تبلیغاتی تعیین کرده یا حتی برنامه ریزی مشخصی را برای آزمایش های آینده انجام دهد.

ویرجین گلکتیک ادعا می کند که فارغ از تأخیرهای به وجود آمده در برنامه هایش، حدود 700 نفر آمادگی خود را برای پرواز با SpaceShipTwo اعلام کرده اند.

گفتنی است که و کمک خلبان آن در این حادثه کشته شد و خلبان نیز به شدت مصدوم شد.

The post appeared first on .

دومین پرواز موفقیت آمیز فضاپیمای VSS Unity